Starthänder i omaha poker

Starthänder i omaha:

Dubbelt par och dubbelt färgdrag

AA KK,  AA QQ

AA 1010, AAJJ

AA 99

Andra mycket starka händer:

AAJ10, J1098

AA-??, KK-QQ, KK-JJ, KQ-J10, KK-1010

KK-AQ, KK-AJ, KK,J10

QQ-JJ, QQ-1010, QQ-AK, QQ-AJ, QQ-A10

QQ-KJ, QQ-K10, QQ-J10, QQ-J9


Alla dessa händer är mycket starka starthänder i omaha.
Andra bra händer är dubbla färgdrag med alla fyra kort i stege 6 och uppåt.

Om du har spelat mycket holdem tidigare så var medveten om att i omaha svänger det väldigt fort. Om det är fler än 3 spelare med i handen och det kommer ett par på bordet så kan du slänga färgen om någon satsar :)

 

Bonus erbjudanden finns här.
www.pokertrix.se